سپتامبر ٢٠١٧

   

 

 

گندکاری احزاب ناسیونالیست اقلیم کردستان عراق

و پُر رویی جمهوری اسلامی علیه رفراندوم

 

 نسان نودینیان

 

مخالفت جمهوری اسلامی با همه پرسی(رفراندوم) مردم در کردستان عراق اظهرمن الشمس است. حکومت اسلامی قرار نیست با دسته های گُل از همه پرسی (رفراندوم)  استقبال کند. ضدیت و دشمنی خامنه ای با رفراندوم،  صحبتهای شمعخانی و تهدیدات آنها، حمله نیروهای بسیجی حشدالشعبی هم پدیده ای نیست که ما امروز میشنویم.

شغل کثیف و جنایتکارانه حکومت اسلامی  تابلویی است که خامنه ای و  شمعخانی جلو مردم در ایران و عراق گذاشته اند. تابلوی جنگ، میلیتاریزم و تروریسم.

مردم در کردستان عراق شیوه های جنایتکارانه رژیم اسلامی را تجربه کرده اند. میلیتاریزم نظامی، سرکوب و دستگیری، اعدام در کارنامه  حکومت فاشیست اسلامی بر کسی پوشیده نیست.

حکومت اسلامی، دولت اسلامی ترکیه و اردوغان، عبادی و مالکی دولت مرکزی عراق سالهای مدیدی است که مخالف رفراندوم هستند. حفظ " تمامیت ارضی"  رمز مشترک این دولتها است. ما و مردم در کردستان عراق و ایران با این نوع افاضات و ترندهای جنگ های خونین آشنا هستیم، مخالفت های اینها امروز اعلام نشده است، آنچه امروز تازه است، همه پرسی و شرکت مردم در کردستان عراق با رای به جدایی است. تب و لرز اینها از این تصمیم و همه پرسی 25 سپتامبر است.

 

تنها راه در شرایط کنونی برگزاری رفراندوم و رای به جدایی است.    

گام اول، تعرضی و مشت محکم آهنین علیه حکومت اسلامی، دولت ترکیه و دولت مرکزی عراق، شرکت و حضور فعال در همه پرسی (رفراندوم)، است.

نفس برگزاری همه پرسی و شرکت در رفراندوم راه حل کارساز و گام تعرض و معتبر علیه ادعاهای جنایتکارانه این دولتها است.  

تعرض و چند گام بجلو عملی است، مادام احزاب ناسیونالیست اقلیم تن به همه پرسی داده اند، این جامعه و مردم در سطح میلیونی هستند که یک گام جلوتر از آنها روز 25 سپتامبر را با شرکت و رای به جدایی و استقلال کردستان تبدیل میکنند.

روزهای تعیین کننده ای تا 25 سپتامبر در راه است، مبارزه شهری و حضور فعالین چپ و کمونیست، مدافعین همه پرسی و جدایی میتوانند تاثیر و نقش تعیین کننده ای داشته باشند. به هر درجه فضا و رای به جدایی و استقلال را تقویت کنیم به همان اندازه مشت محکمی توسط چند میلیون رای دهنده را تو دهن حکومت اسلامی و خامنه ای زده ایم.

حاشیه نشینی و نظاره گری در شرایط کنونی جایز نیست، آزمون بزرگ حضور فعال در رفراندوم و رای به جدایی است.

راه حل کمونیستها از تصمیم مردم جدا نیست. کمونیستها نیروی افشا کننده احزاب ناسیونالیست در اقلیم کردستان هستند. پرچم سعادت و خوشبختی در دست آنها است، به هردرجه 25 سپتامبر به تصمیم، رای به جدایی با حضور میلیونی مردم  بسرانجام برسد،  میتواند در روندهای آتی اوضاع سیاسی و دفاع از کرامت و حرمت خودشان قاطعانه بایستند.

و اما، نقطه ضعف پروسه رفراندوم در کردستان عراق دیپلماسی کثیف و پُر از جنایت و فساد احزاب اقلیم در کردستان عراق با حکومت اسلامی و دولت  ترکیه است.  به همین دلیل برای خامنه ای و مالکی و اردوغان زمینه های تهدید و اعمال خشونت و جنایت نظامی و تروریسم فراهم است. احزاب حاکم در اقلیم کُردستان در چند دهه کذشته هر آنچه در توان و ماهیت سیاسی شان در ارتباط با حکومت اسلامی و دولت ترکیه را در اختیار داشتند برای برقراری رابطه و نزدیکی با این دولتها بکار گرفتند، اینها شریک جنایت و فساد دولتها در منطقه هستند. حضور  احزاب ناسیونالیستی در اقلیم بستر مناسب برای حضور ضد انقلاب جمهوری اسلامی است. میلیتاریزم نظامی، تقویت انسانی و مالی اسلام سیاسی، گسترش تروریسم، سازماندهی حشد الشعبی و ده ها گروه سلفی و اسلامی جنایتکار حاصل مانورر و حضور جمهوری اسلامی، سپاه بدر و قدس، قاسم سلیمانی، شمعخانی و ده ها جنایتکار اسلامی در کردستان عراق و عراق است.

اتحادیه میهنی و گوران شریک جرم مستقیم جنایت و تروریسم حکومت اسلامی در کردستان عراق، هستند. این احزاب ستاد تامین کننده حضور جمهوری اسلامی در کردستان عراق هستند. حزب دمکرات کردستان عراق ستاد مطمئنی برای حضور نیروهای نظامی و جنایتکار دولت و ارتش ترکیه است. احزاب اقلیم در کردستان عراق نقطه ضعف رفراندوم و جدایی هستند. اما مادام اینها امروز به صرافت این افتاده اند که روز 25 سپتامبر روز همه پرسی است. حضور مردم در سطح میلیونی و رای به جدایی صف بندی محکم و پیشروی برگشت ناپذیری است علیه شرایط کنونی.

رفراندوم و رای به جدایی موضوع مهم سیاسی و اجتماعی است که امروز در کردستان عراق در جریان است. شروع دوره تازه ای است برای چلنچ کردن ناسیونالیسم و حاکمیت اقلیتی مفت خور و غارتگر در اقلیم کردستان.

برگزاری رفراندم و رای به ماندن یا جدایی حق مسلم مردم کردستان عراق است و در ٢٥ سپتامبر با برگزاری رفراندوم عملی میشود. رای به جدایی، راه را برای عمل مستقیم توده های کارگر و زحمتکش در کردستان و جنبشهای اعتراضی و سیاسی و آزادیخواهانه مردم در مقابل حاکمان فاسد در کرستان هموار میکند.

 

۲٨ شهريور ۱٣۹۶

 ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷      

 

ایسکرا  ۹۰۲