سپتامبر ٢٠١٧

   

    

 

١٥٠ کولبر در ٨ماه سال٢٠١٧ کشته و زخمی شده اند!

در سال ٢٠١٦  تعداد کولبران کشته شده ٧٦ نفر و ٦٥ نفر زخمی شده اند.

 

نسان نودینیان

 

در ٨ ماه گذشته ٥٠ کولبر توسط نیروهای امنیتی کشته شده اند. ٢٨ کولبر با شلیک مستقیم کشته شده اند. ٢٢ نفر هم در اثر سقوط از ارتفاعات سخت، فرار از دست نیروهای نظامی و تصادف در جاده ها کشته شده اند.

حدود  ١٠٠ کولبر زخمی شده اند. ٥٣ نفر با شلیک مستقیم زخمی شده اند و ٤٤ نفر هم در با فرار از دست نیروهای نظامی، سقوط از ارتفاعات سخت و تصادف رانندگی در سال ٢٠١٦  تعداد کولبران کشته شده ٧٦ نفر و ٦٥ نفر زخمی شده اند.

کشتن کولبران توسط نیروهای جمهوری اسلامی جنایت علیه مردم زحمتکش، جنایت علیه کارگران بیکار است. کولبری شغل نیست. بیکاری و نداشتن موقعیت شغلی، اخراج و بیکارسازی کولبری را به هزاران نفر از کارگران بیکار، جوانان و مردم زحمت کش تحمیل کرده است!

مردم در شهرهای کردستان علیه جنایت های آشکار و کشتن کولبران دست به اعتراضات توده ای در شهرها زده اند. مردم مبارز بانه در ١٣ و ١٤ شهریور بخیابان آمدند و کشتن کولبران را محکوم کردند.

مردم مبارز شهر سنندج در حمایت از کولبران و مبارزات مردم بانه دست به اعتراض و تظاهرات خیابانی زدند. در ١٧ شهریور صدها نفر از مردم شهر کرمانشاه در حمایت از کولبران به اعتراض خیابانی دست زدند.

در شهر مریوان و تعدادی از روستاهای بزرگ روستای "نی" و"برده رشه" زندگی و جنایت کشتن کولبران را با اجرای تاتر با حضور صدها نفر به نمایش درآوردند. اقدام مردم شهر و روستاهای مریوان شیوه نوینی از اعتراض  و با فرهنگ غربی در اشکال تاتر و نمایش خیابانی، سمپاتی و توجه مردم  به حمایت از کولبران را بیشتر کرد.

بیش از ١٠ هزار نفر از مردم عصبانی و ناراضی در بانه، سنندج، مریوان و کرمانشاه و دیگر شهرهای کردستان  خواهان کوتاه کردن دست جنایتکارانه نیروهای انتظامی از سر کولبران شدند.

خواست هزاران نفر از مردم ناراضی در شهرهای کردستان، پایان دادن به کشتن کولبران، کار مناسب و یا بیمه بیکاری مناسب است.

مردم خواهان  آزادی دستگیر شدگان و محاکمه عاملین و آمرین کشتار کولبران و مسببین تیر اندازی به مردم شهر شدند.  برکناری و محاکمه فرماندار بانه به عنوان بالاترین مقام رژیم در این شهر و دستور دهنده شلیک به مردم و دستگیری تعدادی از مردم معترض خواست مردم در این اعتراضات است.

در سطح سراسری کارگران در قطعنامه های اول ماه مه و در تجمعات اعتراضی از کولبران حمایت کرده اند. با شروع اعتراضات مردم در شهرهای کردستان فعالین کارگری خواهان حمایتهای سراسری از مبارزات مردم و کولبران شدند.

جمهوری اسلامی کار کولبران و دست فروش ها را  با میلیتاریزم نظامی، با فشار و کنترل پلیسی توسط اوباش و مزدوران به شکل جنایی درآورده است. مردم معترض فریاد میزدند، کشتن کولبرها را قطع کنید، کار کولبر از روی ناچاری است، جنایی کردن محیط کار و زندگی و رفت و آمد  کولبران محکوم است.

اعتراض و رو در رویی مردم  با نیروهای جمهوری اسلامی و حمایت از کولبران توده ای شده.  هزاران  نفر در شهرها به خیابان آمدند و صدای اعتراض به جنایت آشکار و کشتن کولبران را به نمایش گذاشتند. مردم بانه و سنندج راه برپایی تجمع های توده ای، مبارزه و اعتراض را نشان دادند.

 

٢٠ شهریور ١٣٦٩

١١ سپتامبر ٢٠١٧

 

ایسکرا ۹۰۱

.....................................................................................................

 

نتانیاهو و رفراندوم در کردستان عراق

نسان نودینیان

 

شمارش معکوس برگزاری رفراندوم در  ٢٥ سپتامبر در کردستان عراق شروع  شده است. جمهوری اسلامی، دولت ترکیه، عبادی و دیگر دولتمردان نگران از دست دادن "تمامیت ارضی" عراق و  مخالف رفراندوم و آری به جدایی و استقلال، همگی به صف شده اند. در این میان اما، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در قطب مخالف قرار گرفته و طرفدار رفراندوم و جدایی کردستان از عراق شده است! خوب یا بد، بقول ژورنالیسم آلمانی،  نتانیاهو با ذات  "ماجراجویی" عجین است! اما از نظر کسانیکه  نتانیاهو را میشناشند و از پرونده جنایات او علیه مردم فلسطین و کشتار آنها مطلع اند، نتانیاهو فقط  یک "ماجراجو" نیست، او دشمن مردم فلسطین، کارگران و دشمن  تشکیل کشور مستقل فلسطین در کنار کشور اسرائیل  و حل قطعی مساله فلسطین است.

طناب رفراندوم در کردستان عراق به میدان  زورآزمایی نظامهای استبدادی در منطقه خاورمیانه کشیده شده است. حکومت اسلامی ایران و دولت اسلامی ترکیه اِردوغان، یک سر طناب رفراندوم و مخالفت با آنرا در دست گرفته اند و در سر دیگر  نتانیاهو میخواهد در این بازی سیاسی و زورآزمایی  وجه ای سیاسی برای خود درست کند. او با توجه به دوستی قدیمی با خانواده بارزانی ها و رابطه آنها با دولتهای اسرائیل- که بسیار طولانی است- با ابراز همبستگی با برگزاری رفراندم و استقلال کردستان، سهم خواهی در منطقه را دنبال  میکند.

طرفداری نتانیاهو از رفراندوم را باید در بطن آرایش دولتها و سهم خواهی آنها در شرایط کنونی و  آینده بررسی کرد. شرایط بحرانی کنونی در منطقه و سرسپردگی احزاب حاکم اقلیم کردستان به بازیگران منطقه ای و جهانی، فرصت را برای ابراز وجود  جنایتکارانی چون قاسم سلیمانی، ژنرالهای ارتش ترکیه و  نتانیاهو  فراهم کرده است. اینها اجزاء مختلف موزاییک خونین سیاست و دیپلماسی احزاب حاکم در اقلیم کردستان هستند.

احزاب حاکم در کردستان عراق پرونده سیاه و خونینی از دیپلماسی و رابطه با دولتهای منطقه دارند. بازرانی متحد ترکیه و حکومت اسلامی متحد و هم پیمان دیرینه اتحادیه میهنی، گوران و اسلامی ها است. عربستان سعودی هم دستش در دست جریانهای سلفی اسلامی در منطقه است. چند میلیون شهروند ساکن کردستان عراق  گرفتار این احزاب نوکر و سرسپرده شده اند.

 رفراندوم و رای به جدایی موضوع مهم سیاسی و اجتماعی است که امروز در کردستان عراق در جریان است. شروع دوره تازه ای است برای چلنچ کردن ناسیونالیسم و حاکمیت اقلیتی مفت خور و غارتگر در اقلیم کردستان.

برگزاری رفراندم و رای به ماندن یا جدایی  حق مسلم مردم کردستان عراق است و در ٢٥ سپتامبر با برگزاری رفراندوم عملی میشود. رای به جدایی، راه را برای عمل مستقیم توده های کارگر و زحمتکش در کردستان  و جنبشهای اعتراضی و  سیاسی و آزادیخواهانه مردم در مقابل حاکمان فاسد در کرستان هموار میکند.

  

ایسکرا ۹۰۱