آوریل ۲۰۱۷

            

 

 

بیش از 300 نفر مردم سوریه در اثر بمباران شیمایی رژیم اسد کشته و زخمی شدند

 

محمد آسنگران

 

طبق گزارش خبرنگاران محلی که در رسانه های تصویری منتشر شده است روز چهارم آوریل 2017 بر اثر بمباران شیمایی هواپیماهای جنگی سوریه در"شیخونیان" از توابع شهر ادلب در شمال غربی سوریه بیش از 300 نفر مردم این محل کشته و زخمی شده اند. این کشتار بیرحمانه مردم بر اثر بمباران شیمیایی و با استفاده از بمبهای گاز "سارین" بوده است. دهها کودک و تعدادی زیادی از مردم پیر و جوان کشته شده اند. هواپیماهای سیخو که متعلق به سوریه بوده اند این کشتار را انجام داده اند. ابعاد این کشتار احتمالا بسیار بیشتر از این است. مقامات دولت سوریه تایید کرده اند که این کشتار بر اثر بمباران شیمیایی بوده است اما ادعا میکنند دولت سوریه این نوع گاز را در اختیار ندارد.

ادلب و نواحی اطراف آن تحت کنترل تروریستهای فتح الشام قرار دارد. جنگ در سوریه در چندین جبهه در جریان است. بشار اسد در نواحی مختلف کشور علیه نیروهای اپوزیسیون، جبهه ترکیه و جریانات اسلامی تروریست در شمال سوریه علیه داعش و نیروهای ی.پ.گ. ، جبهه نیروهای سوریه دمکراتیک و ی.پ.گ به رهبری آمریکا علیه داعش، جبهه شمال غرب متشکل از دولت سوریه و نیروهای ی.پ.گ علیه نیروهای جبهه فتح الشام و...، جبهه جنوب و جنوب شرقی نیروهای حزب الله و دولت سوریه علیه اپوزیسیون و.... بنابر این کل سوریه از سال 2012 تا به امروز همچنان در آتش و خون غرق شده است و پایانی برای آن فعلا قابل تصور نیست.

سوریه در دریایی از خون و کشتار و ویرانی غرق شده است. از اواسط سال 2012 تا کنون از جمعیت 24 میلیونی این کشور 12 میلیون آواره و خانه خراب شده و بیش از نیم میلیون مردم بخت برگشته این کشور کشته شده اند. کسی از تعداد زخمیها و مفقودین و زندانیان دولت و گروههای اسلامی تروریست خبری ندارد. اما کمتر شهری در سوریه هست که تماما و یا بخشهای زیادی از آن ویران نشده باشد. این جنگ تروریستی دو جبهه اسلام سیاسی است که تمام مردم این کشور را در خود فرو برده و هر روز ابعاد کشتار و بیرحمی ها بیشتر و عمیقترمیشود. آخرین نمونه آن بمباران شیمایی ادلب است.

بشریت متمدن جهان باید به میدان بیاید و پایانی بر این کشتار و ویرانی بیرحمانه بگذارد. مردم سوریه احتیاج به حمایت و همبستگی جهانی دارند. آیا بشریت متمدن تکان خواهد خورد و میتواند جلو این توحش و کشتار را بگیرد؟

.........

*سوریه از سال 2011 به محل قدرتنمایی و جدال و رقابت دولتهای منطقه و جهان تبدیل شده است. دولت جمهوری اسلامی و روسیه و سوریه و عراق و حزب الله از یک طرف و دولتهای ترکیه و عربستان و قطر و آمریکا و متحدینش از طرف دیگر سوریه را به محل تصفیه حسابهای منطقه ای و جهانی خود تبدیل کرده اند. در دل این بحران و کشتار احزاب منطقه بویژه احزاب مسلح ناسیونالیست کرد ترکیه و عراق و سوریه و ایران در میان این دو قطب تقسیم شده و هر کدام تلاش میکنند اهداف خود را با اتکا به قدرتهای منطقه ای و جهانی پیش ببرند. 

چهارم آوریل 2017

 

ایسکرا  ٨٧٨