فوریه ۲۰۱۷

            

   

 

به جای دف زدن و الله اکبر، باید اعتراضات سراسری را سازمان دهیم!

مقصر همینجاست، حاکمان دزد و چپاولگر اسلامیند!

 

 

متاسفانه روز پنج شنبه۲۱ بهمن باز جاده سنندج مریوان شاهد تراژدی دیگری بود و تصادف ماشین جان ۴ نفر از مردم روستای نگل را گرفت. شخصا تعداد زیادی از فامیل و آشنایانم و از جمله یکی از عمه هایم همراه با همسرش و بچه نوزادشان در این مسیر جانشان را از دست دادند. در مراسم به خاک سپاری آخرین قربانیان نا امنی جاده های کردستان در روستای نگل هزاران نفر از مردم شهرهای سنندج، مریوان و منطقه شرکت کردند، یاد عزیزان از دست رفته را گرامی داشتند و با خانواده های محمدی، قادری و نصیری اظهار همدردی کردند.

متاسفانه در این میان ما شاهد بودیم که بجای سخن گفتن از علل اصلی نا امنی جاده ها، به جای مقصر دانستن مسئولین و کاربدستان حکومت اسلامی، به جای طرح فوری و مشخص تامین بودجه کافی برای بهبود جاده ها عده ای باز با دف زدن و الله اکبر گویان مقصر اصلی که همانا رژیم اسلامیست را به فراموشی سپردند.

 

مردم داغدیده نگل،

نا امنی جاه ها که امروزه به کشتارگاهی برای عزیزانتان تبدیل شده، تقصیر هیچ خدا، دین و آینی نیست، بلکه مسبب اصلی آن رژیم اسلامی است و تنها راه نجات از تکرار چنین حوادث دلخراشی مبارزه و اتحاد شما علیه بی توجهی و بی کفایتی نظام سراپا جنایت اسلامیست. چندی قبل مردم مریوان در اعتراض به نا امنی جاده ها اعتراضاتی را شروع کردند، هفته پیش نیز مردم شین آباد در جاده میاندواب دست به اعتراض زدند، این اعتراضات را باید تقویت کرد و حکومت اسلامی را وادار کرد که بودجه کافی برای تامین جاده های امن و استاندارد را اختصاص دهد. بار دیگر همدردی عمیق خود را با خانوادهای داغدیده واقعه تصادف روز پنجشنبه  و همه قربانیان نا امنی جاده ها اعلام می کنم.

یدی محمودی (دانیکش)

۱۵ فوریه ۲۰۱۷

ایسکرا ۸۷۱