مارس ۲۰۱۷

          

 

توطئه جمهوری اسلامی و نوری مالکی

علیه اپوزیسیون مستقر در کردستان عراق را محکوم میکنیم

رسانه های کردستان عراق روز جمعه ٢٤ فوریه ٢٠١٧ اعلام کردند فراکسیون نزدیک به نوری مالکی در پارلمان عراق لایحه ای مبنی بر خلع سلاح و اخراج نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی مستقر در کردستان عراق آماده کرده و میخواهند آنرا به تصویب پارلمان برسانند. طبق گفته یکی از امضا کنندگان این لایحه  قرار است پارلمان عراق در این مورد تصمیم بگیرد و با تصویب آن قانونا حضور اپوزیسیون مسلح جمهوری اسلامی در کردستان عراق ممنوع، خلع سلاح و اخراج شوند

عراق تحت حاکمیت جریانات اسلامی قرار دارد. اکثریت آنها وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستند. نوری مالکی یکی از مهره های جمهوری اسلامی در دولت عراق است. او به اجرای سیاستهای دیکته شده جمهوری اسلامی مشغول است.

تدوین لایحه مذکور و تلاش برای قانونی کردن آن، توطئه جمهوری اسلامی و مالکی علیه اپوزیسیون مستقر در کردستان عراق است و باید محکوم و خنثی بشود. حکومت اسلامی ایران با دخالت در کشورهای منطقه و براه انداختن جنگ و تفرقه قومی و مذهبی و با سازمان دادن دستجات مسلح تروریستی وابسته به سپاه پاسداران، میلیاردها دلار صرف سیاستهای ارتجاعی و تروریستی و بپا کردن آشوب در منطقه میکند.

لازم به توضیح است که جمهوری اسلامی چند ماه قبل همین سیاست را برای قانونی کردن حشد شعبی در پارلمان عراق طی کرد و پارلمان عراق آنرا به عنوان نیروی مسلح مستقل تصویب کرد. اکنون مالکی و جمهوری اسلامی اگر بتوانند لایحه اخیر برای خلع سلاح و اخراج اپوزیسیون ایرانی را به قانون عراق تبدیل کنند باید منتظر اقدامات مسلحانه بعدی علیه احزاب اپوزیسیون مستقر در کردستان عراق بوسیله همان نیروی حشد شعبی بود. این توطئه جمهوری اسلامی و مالکی در کردستان عراق میتواند عواقب زیانباری علیه احزاب اپوزیسیون ایرانی و مردم کردستان عراق هم به دنبال داشته باشد.

ما از همه مردم آزاده و مبارز کردستان عراق و نیروهای سیاسی کردستان عراق و اپوزیسیون جمهوری اسلامی میخواهیم که علیه این توطئه بایستند و آنرا محکوم کنند. جمهوری اسلامی از طریق مالکی و حزبش میخواهد هم اپوزیسیون جمهوری اسلامی مستقر در کردستان عراق را در تنگنا قرار بدهد و هم تلاش میکند در قدم بعدی با دخالت دادن حشد شعبی برای اجرای این قانون جنگ دیگری در کردستان عراق سازمان بدهد.

مردم کردستان عراق میدانند که در چند ماه گذشته حشد شعبی در تعداد زیادی از شهرها و روستاهای مورد مناقشه حکومت بغداد و حکومت اقلیم مستقر شده اند. استقرار حشد شعبی به عنوان نیروی دست ساز سپاه پاسداران ایران در مناطق مورد مناقشه میتواند زمینه ساز جنگهای ویرانگر بعد از داعش باشد.

همه احزاب و جریانات مسئول لازم است همراه مردم کردستان عراق علیه دخالتگریهای تروریستی و توطئه های جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه و بویژه کردستان عراق بایستند. در پارلمان کردستان عراق هر جریانی، به هر شکلی مستقیم یا غیر مستقیم، قصد همراهی با این لایحه را داشته باشد و یا قاطعانه مقابل آن قرار نگیرد و حتی با سکوت خود عملا راه را بر تصویب این لایحه باز بگذارد، رسما در جنایات جمهوری اسلامی و حشد شعبی شریک میشود و باید با پاسخ دندان شکن مردم روبرو شود.

 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

٢٤ فوریه ٢٠١٧