اکتبر ۲۰۱۶

           

مردم مریوان علیرغم تهدید نیروهای سرکوب

دست به تجمع اعتراضی زدند 

بنا به اخبار رسیده به کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری، روز پنجشنبه ۱۵ مهر و بنا به فراخوان کمپین اعتراض به وضعیت جاده مریوان سنندج جمع کثیری از مردم مبارز شهر مریوان در میدان بیسارانی این شهر تجمع کردند. این تجمع در حالی صورت گرفت که طی دو روز گذشته تمام کاربدستان حکومت در مریوان، از استاندار کردستان گرفته تا نماینده مجلس رژیم، از فرماندار مریوان گرفته تا نیروهای نظامی و سرکوب حکومت، به بهانه نداشتن مجوز تهدید کرده بودند که اجازه نخواهند داد تجمع برگزار شود چرا که دولت در صدد رسیدگی به وضعیت جاده مریوان سنندج خواهد بود. اما مردم به وعده های تکراری آنان توجه نکرده و در ادامه اعتراضات روز سه شنبه، دست به تجمع زدند و خواهان رسیدگی فوری به وضعیت جاده مریوان برای پایان دادن به مرگ و میر در این مسیر شدند. بنا به خبرهای رسیده بازار و مغازه های شهر مریوان بحالت تعطیل درآمده است. کمپین اعتراض به وضعیت جاده مریوان سنندج این اعتصاب را فراخوان داده بود.

 

روحیه مردم مریوان قابل تحسین است. با تجمع امروز مردم مریوان نشان دادند که دوره عوض شده است. نه وعده های توخالی مردم را به خانه میفرستد و نه قلدری نیروهای سرکوب.

 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ضمن حمایت از مبارزه مردم مریوان، مردم سنندج و سایر شهرها را نیز به حمایت از خواست بحق مردم مریوان فرامیخواند.

 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری

۱۵ مهر ۹۵

۶ اکتبر ۲۰۱۶